Backups & disaster recovery

Om de continuïteit van uw bedrijf te vrijwaren is het van het grootste belang om regelmatig een back up te maken van uw data.  Dat kan gaan van een dagelijkse back up van uw database tot het realtime kopiëren van alles wat er op uw servers wordt weggeschreven.

In functie van uw behoeften werkt Riffle samen met u een gedetailleerd back up schema uit. In dit schema wordt opgenomen wat er precies wordt gearchiveerd, de regelmaat waarmee dit gebeurt en hoe lang de back up wordt bewaard op de Riffle servers.

Om ervoor te zorgen dat uw data correct wordt gekopieerd, rondt Riffle elke back up af in één enkele transactie. De consistentie van uw back up wordt zo gegarandeerd en het ongewild verlies van data tegengegaan.

Riffle maakt ook gebruik van checksums. Bij het wegschrijven van de back up wordt bij elk datablok gecontroleerd of de optelsom van de data klopt. Is dat niet het geval, dan wordt het hele proces voor het bewuste stukje data herhaald. Zo wordt vermeden dat er fouten in uw back up sluipen en blijft de kwaliteit van uw data bewaard.

Riffle beschikt zelf over een DRP of disaster recovery plan om uw data optimaal te beschermen. Het gaat hierbij niet zozeer om natuurrampen maar wel om elke gebeurtenis die uw data potentieel in gevaar brengt en zo uw bedrijfszekerheid aantast.

Daarom wordt uw data niet één maal, maar twee maal gekopieerd. De datacenters van Riffle zijn niet alleen volledig ontdubbeld, ook uw back ups worden dubbel weggeschreven. Bovendien gebeurt dat op verschillende geografische locaties. Zo blijft de back up van uw data toegankelijk, ook indien één van de datacenters niet meer beschikbaar zou zijn.

Elk datacenter in het Riffle netwerk beschikt over reserve hardware zodat Riffle snel kan ingrijpen als het nodig is. Voor complexere problemen heeft Riffle waterdichte onderhoudscontracten afgesloten met haar leveranciers. Zo wordt elk mogelijk probleem nog dezelfde werkdag opgelost.