24/7 support

De Riffle helpdesk helpt u graag verder bij vragen of problemen. Via een online ticketingsysteem wordt uw vraag snel beantwoord of uw probleem opgelost.

Indien een dringende interventie vereist is, kan u terecht bij het Riffle support team. Dit team is 24/7 bereikbaar via een speciaal supportnummer. Bovendien heeft u via dit nummer rechtstreeks contact met de technici die uw netwerkinfrastructuur beheren. Zij zijn het ook die via het uitgebreide Riffle monitoringsysteem potentiële problemen proactief voor u oplossen. Zo zijn uw systemen binnen de afgesproken tijd opnieuw up and running.

Die afgsproken tijd vindt u terug in het Service Level Agreement. In de SLA wordt vastgelegd welke ondersteuning u van Riffle mag verwachten. Helder en transparant wordt opgelijst welke respons- en oplostijd is afgesproken, de gebruikte procedures en de operationele en financiële garanties die Riffle u biedt. Dit contract wordt samen met u uitgewerkt in functie van de specifieke noden van uw bedrijf.

Riffle werkt niet enkel met een responstijd maar ook met een oplostijd. Voor uw bedrijf is het cruciaal dat uw systemen blijven draaien. Voor Riffle is het daarom belangrijk dat uw probleem zo snel mogelijk wordt opgelost.

Alle kosten voor het implementeren en draaiend houden van uw systeem in lijn met de SLA zijn volledig inbegrepen in de service van Riffle. Ook de interventies die gebeuren om eventuele problemen op te lossen, inclusief investeringen in nieuwe hardware of herstellingen. U betaalt hiervoor een vaste prijs die wordt vastgelegd in de SLA. U hoeft dus  niet te vrezen voor verborgen kosten en een negatieve verrassing op het einde van de maand.